Ventiilide ja silindrite kontroll

Ventiilide, kraanide ja silindrite kontroll sisemiste lekete osas on vajalik esmajoones süsteemi töökindluse parandamiseks ning ohutuse tagamiseks. Lekkiva õhusilindri kolvi pea vähendab silindri efektiivsust ning muudab silindri tööparameetreid. See võib omakoda tähendada praaktoodangu kasvu või tööseisakuid.

Lekkivate kraanide ja ventiilide puhul on vaja ennetada olukordi, kus ventiili või kraani on suletud asendis toimub endiselt voolamine läbi ventiili. Selliste stsenaariumite puhul on süsteem avariilistes olukordades endiselt ohtlik pärast kraanide sulgemist. Süsteemi loogikat teostavate ventiilide defektne töö tõttu esinevad vead tootmisprotsessides.

Rakendades loogikat on võimalik kontrollida, kas ventiilid või kraanid lekivad sõltumata nendest läbi voolavast ainest. Ultraheli abil on võimalik mõõta voolava aine hõõrdumist ventiilis. Juhul kui vool puudub, puudub ka hõõrdumine. Selleks kasutatakse vastavaid kontaktsensoreid, mille abil mõõdetakse ventiili korpuses leviva ultraheli intensiivsust. On võimalik ka mõõta ultraheli ventiili töötsüklite jooksul ning hinnata ventiili sulgumis ja avanemis kiirust. Nii saab analüüsida ventiilide tööd ning avastada takistusi või põhjendada vajadust vahetada vastava ventiili seesmised osad või demonteerida ventiil puhastamiseks.

ventiilide kontroll