Ultraheli kasutusvaldkonnad

Auruventiilide kontroll

Auruventiilide inspektsioon

30% auruventiilidest ei tööta vastavalt nennde projekteeritud eesmärkidele vähese hoolduse ja kontrolli tõttu. Keskmine auruventiil võib ebakorrentse töö tõttu tekitada ligi 2400 € kahju aastas.

Elektri inspektsioon

Kasutades ultraheli elektrilise koroona avastamiseks, väheneb ajakulu ning oht läbilööke ennetavate elektritööde läbiviimiseks.

ohu-ja-gaasilekked

Õhu- ja gaaslekete avastamine

Keskmiselt tarbivad suruõhulekked 34% süsteemi toodetud suruõhust. Kuna lekked võivad olla lõhnatud, värvitud ning mürarikkas keskkonnas raskesti kuuldavad, on nende avastamine tavaliselt keeruline.

laagrite määrimine

Laagrite määrimine

Nii vähene määrimine kui ka liigne määrimine võivad muuta laagri tööd ebaefektiivsemaks. Ligikaudu 90% laagritest ei kesta oma projekteeritud eluea lõpuni ning keskmiselt  vähenebsüsteemi efektiivsus 5% valesti määrimise tõttu.

Mehaaniliste süsteemide osade kontroll

Ebapiisav mehaaniliste süsteemi osade hooldus, valesti määrimine ja vead süsteemi paigalduses tekitavad löökkoormuseid ning täiendavat hõõrdumist mehaanilistes süsteemides. Hõõrdumised süsteemides võivad kasvatada ajamite käitamiskulusid kuni 5% ning suurendavad avariide ohtu.

hermeetilisuse kontroll

Hermeetilisuse kontroll

Vedeliku kahjustused, müra, ebapiisavad keskkonna tingimused, lekked, soojuskaod jne – kõiki on võimallik ennetada viies läbi hermeetilisuse kontrolle. Kontrollitav süsteem võib olla kas või auto salong, maja välissein, kütuse tsistern, kauba ruum või kliiniline ruum.