Laagrite määrimine

Laagrite määrimine on protsess, mis on tööstuse lahutamatu osa. Tihti puuduvad aga täpsed ja süsteemi tööle vastavad juhised määrimise teostamiseks. Sellest tulenevalt kasvab hõõrdumine, mis on saavutatav kahte moodi.

Vähese määrimise tõttu suureneb laagri sees hõõrdetegur ja hõõrdejõud. Lisaks muutub vähe määritud laager vastuvõtlikumaks löökkahjustustele. Tavapäraselt tekivad probleemid laagritega pigem üle määrimisest. Määrimise intervallid koostatakse arvestades laagri oletuslikku tööaega ning laagri tootja määrimis tabeleid. Jäetakse arvestamata laagrite mitmekordne üle dimensioneeritus, mille abil püütakse parandada seadme töökindlust. Üle määritud laagris tõuseb rõhk, mis suurendab hõõrdumist ja ka laagri temperatuuri, mis ületades määrdeaine tööpiiri lagundab määrdeaine. Vähenevad määrdeaine määrivad omadused, määrdeõli eraldub määrdeainest ning saavutatakse olukord, kus esineb vähese määrituse probleem.

Ebekorrektsest määrimisest tingituna ei ela 90% laagritest oma projekteeritud eluea lõpuni ning ei täida enda tööülesannet – vähendada hõõrdumist. Tulemusena suurenevad koormused mootoritel ning mootorite käitamiskulud ja sagenevad tootmisseisakud vajadusest tihedamini vahetada laagerdust või viia läbi erakorralisi hooldustöid.

Mõõtes laagritest tekkivat ultraheli sellel ajal kui laagrisse lisatakse uut määrdeainet on väga lihtsasti eristatav hõõrdumisjõudude muutus. Seejuures on soovituslik ka analüüsida täpsemalt mõõdetud ultraheli signaali, et välja selgitada laagrile tekkinud pöördumatute kahjustuste määr.