Mehaaniliste süsteemide osade kontroll

Ultraheli tekib igasuguse hõõrdumise korral, mis on tavapärane nähtus tööstuses ning igasuguste masinaosade juures sõltumata kasutus-, liikumis- või ülekandetüübist. Küsimus antud juhul on aga, kas antud hõõrdumise ehk ultraheli intensiivsus on normaalne, problemaatiline või ohtlik. See tähendaks konkreetse detaili kulumise puhul, kas detail töötab normaalselt, kas detaili peab hooldama, detail on valesti paigaldatud või detail on juba kahjustunud ning on vaja välja vahetada.

Ultraheli avaldub juba detaili kulumise ja ebaefektiivse töö algfaasides. Tänu sellele on võimalik astuda ennetavaid samme enne kui laagrid, võllid või muud süsteemi osad on juba pöördumatult kahjustumas. Tavapärane praktika mehaaniliste süsteemide puhul on tegutseda alles siis kui süsteemi hõõrdumist ja kulumist on kõrvaga kuulda ehk vastav detail tuleb kindlasti välja vahetada.

Ultraheli mõõtetulemustest joonistuvad välja pidevad ehk hõõrdumisega seotud koormused ja löökkoormused. Löökkoormuste esinemist võib põhjustada detaili süsteemi osa ebakorrektne paigaldus või püsivate kahjustuste olemasolu. Hõõrdumiste analüüsiks on vajalik normaalse hõõrdumise baasväärtuse välja selgitamine, kuna iga detail masinas võib erinevalt töötada. Baasväärtus määratakse tavaliselt uue detaili paigaldamisel või vana detaili piisava mõõtetulemuste statistika olemasolul.