Kesk- ja kõrgepinge elektrisüsteemide inspektsioon

Ultraheli kontrollide abil on võimalik vähendada riske, ohte ja surmasid, mis seonduvad elektritöödega kõrge- ja keskpinge süsteemides. Kasutades ultraheli elektrilise koroona avastamiseks, väheneb ajakulu ning oht läbilööke ennetavate elektritööde läbiviimiseks.

Elektriline koroona on nähtus, mis võib edasi areneda elektriliseks läbilöögiks. Elektrilist koroonat on kuulda ultrahelina selle tekkimise varajastes staadiumites. Sellistel juhtudel võib see viidata elektriühenduste ebapiisavale isolatsioonile või tolmusele, määrdunud või niiskele keskkonnale. Kõrvaldades need puudused on lihtsasti võimalik ennetada läbilööke.

Koroona nähtust võib täheldada alates pingest üks kV sõltuvalt õhuniiskusest. Elektriline koroonaga võib kaasneda kuuldav särin, kuid sellisel juhul võib koroona nähtus juba olla intensiivsem ning ohtlik. Ultraheli tekib koroona esinemisel hapniku ioniseerumisel ehk osooni tekkel.

Kuula ultraheli klippe elektrist