Auruventiilide inspektsioon

Auruventiilide regulaarne kontrollimine on tootmisefektiivsuse säilitamiseks eriti tähtis toiduainetööstuses. Auruventiile kasutatakse aurust tekkiva kondensaadi juhtimiseks kondensaadi torustikku, et parandada soojuskasutust tarbijates ning vähendada süsteemi soojusenergia kadusid. Auruventiilide puhul saab täheldada kolme tüüpi rikkeid.

  • Ventiil on blokeerinud – kondensaat satub aurusüsteemi, väheneb soojusvahetus tarbija juures. Lisaks tekivad süsteemi hüdraulilised löögid, mille tõttu vähendab süsteemi eluiga ning suureneb tootmisseisakute oht.
  • Auruventiil on pidevalt avatud asendis – lisaks kondensaadile pääseb ka aur kondensaadi torustikku ehk toimub energia raiskamine.
  • Auruventiil loperdab kontrollimatult– kahe eelneva variandi vahepealne olukord.

Eelnevalt kirjeldatud olukorrad vähendavad aurusüsteemi efektiivsust ning suurendavad ohtu seadmete või süsteemi töökindlusele. Keskmiselt 15 – 30 % auruventiilidest ei funktsioneeri vastavalt nõutule, mille tõttu sõltuvalt süsteemi suurusest, süsteemis liikuvast auruhulgast ning rõhust on keskmine rahaline kulu ühe ventiili kohta 2400 € aastas.

Ultrahelimõõteseadmega on lihtsasti avastatav lahti blokeerinud auruventiil – avatud oleku puhul intensiivne puhuv heli. Suletud asendis blokeerunud ventiil tekitab väikest kahisemist või kolksusid meenutavat ultraheli, mida tekitavad hüdraulilised löögid süsteemis.