Ultraheli mõõtmise seadmed

SDT200

SDT200

SDT 200 on efektiivsusseade, mille abil on võimalik parandada energiakasutust ning vähendada hooldustööde läbiviimisega seotud ohte ning ajakulu. SDT200 on lisaks kuuldeseadmele ka mõõteseade, mis teostab mõõtmiseid iga 250 ms tagant. Nii võimaldab SDT200 analüüsida ulteaheli mõõtmiste keskmiseid- ja tipuväärtuseid. SDT200 sensorivalikusse kuuluvad erinevat tüüpi SDT ultraheli sensorid ja temperatuuri sensor. Sensorite mõõteandmeid on võimalik salvestada SDT200 mälsõlmedesse, kust toimub hilisem mõõteandmete arvutisse eksportimine.

SDT270

SDT270

SDT270 on seade olekupõhise ennustava hoolduse teostamiseks. Lisaks ultraheli sensoritele sisaldab SDT270 võimekust kasutada ka temperatuuri, niiskuse ja kiirendus sensoreid. SDT270 salvestab dünaamilisi mõõteandmeid, mille abil on võimalik hilisem ultraheli spektri analüüs, et käsitleda täpsemalt defekte mehaanilistes, kõrg- ja keskpinge elektri süsteemides ja tostada ventiilide ja kolbmootorite tööd. SDT270 tarkvarade valik võimaldab seadme kujundada vastavalt kliendi valikule.

SDT200 baaskomplekti hind: 2095 € + km

SDT270 baaskomplekti hind: 3780 € + km

SDT200 kasutusvaldkonnad

 • õhu- ja gaasilekete lokaliseerimine
 • hermeetilisuse testimine
 • auruventiilide kontroll
 • täitursilindrite ja ventiilide kontroll
 • mehaaniliste süsteemide monitoorimine
 • triboloogiline kontroll

SDT270 baaskomplekt

 • mõõteseade
 • seadme kohver
 • akulaadija
 • kõrvaklapid
 • andmeedastus kaabel

SDT270 kasutusvaldkonnad

 • õhu- ja gaasilekete lokaliseerimine
 • hermeetilisuse testimine
 • auruventiilide kontroll
 • täitursilindrite ja ventiilide kontroll
 • mehaaniliste süsteemide monitoorimine
 • triboloogiline kontroll
 • kõrg- ja keskpinge elektrisüsteemide ennetav hooldus
 • kolbmasinate töötsüklite mõõtmine
 • madalsageduslike pöörlevate masinate analüüs
 • laeva kaubaluukide kontroll
 • maaaluste mahutite kontroll
 • permanentsed mõõtesüsteemid

Ultraheli mõõtmise sensorid

kontaktsensorid

KONTAKTSENSORID

Kontaktsensoreid kasutatakse masinate sees leviva ultraheli mõõtmiseks. Nii avastatakse detailide nagu ventiilide või laagrite kulumist või defekte detaile demonteerimata. Valida on võimalik keermestatud magnetjalaga ja nõelsensori vahel. Sensorite erinevus seisneb kasutusotstarbes: nõelsensor võimaldab lihtsamat ligipääsu detailini ning keermestatud sensori abil saab teostada mõõtmisi sensorist kinni hoidmata.

ultraheli sensor

ULTRAHELISENSORID

Õhu ultraheli avastamine on seotud peamiselt gaasi lekete avastamisega. Vajadusel on võimalik kasutada õhu ultrahelisensoreid ka kontaktsensorite asemel, kui mõõdetav detail asub raskesti ligipääsetavas kohas. Õhu ultrahelisensorid erinevad üksteisest mõõtekauguse poolest:

 • parabool-sensori mõõtekaugus 2-40 m
 • painduv sensor ja seadme ultrahelisensori mõõtekaugus 0-4 m
ultraheli transmitter

ULTRAHELI TRANSMITTERID

Ultraheli transmitterite eesmärk on kasutada ultraheli omadusi ära olukordades, kus ultraheli puudub. Transmitterid tekitavad ultraheli, mille abil on võimalik kontrollida erinevate suletud süsteemide hermeetilisust või ilmastikukindlust.

Kontaktsensorite kasutusvaldkonnad

 • mehaaniliste süsteemide inspektsioon
 • auruventiilide kontroll
 • silindrite, kraanide ja ventiilide sisemiste lekete avastamine
 • laagrite olekupõhine määrimine
 • pumpade kavitatsiooni avastamine

Ultrahelisensorite kasutusvaldkonnad

 • kõrg- ja keskpinge elektrisüsteemide inspekteerimine
 • gaasilekete avastamine
 • hoonete, anumate ja muude suletud süsteemide hermeetilisuse kontroll.

Ultraheli transmitterite kasutusvaldkonnad

 • autosalongi tihendite kontroll;
 • hoonete õhukindluse kontroll;
 • madala rõhuga gaasisüsteemide lekete kontroll;
 • mahutite lekkekindluse kontroll;
 • laevakonteinerite ilmastikukindluse kontroll;
 • akende ja uste tihenduse kontroll.

Seadme tellimiseks võta meiega ühendust.