Ultrahelimõõtmisseade SDT270 tarkvara

SDT270 on funktsionaalsust on võimalik valida vastavalt seadme kasutusvaldkondadele. Seadme funktsionaalsus sõltub tarkvara valikust. Pärast esmast seadme soetamist on võimalik tarkvara täiustusi läbi viia, et tagada mugav seadme funktsionaalsuse ja kasutusmetoodikate tundma õppimine.

Erinevad tarkvarad ei limiteeri SDT270 sensorite valikut. Võimekamad tarkvarad, võrreldes vähem võimekamatega, võimaldavad detailsemalt mõõteandmeid salvestada, mugavamalt mõõteandmeid eksportida seadmest, sooritada dünaamilisi ultraheli mõõtmisi ning viia läbi ultraheli spektri analüüse

SDT270 on võimalik valida tarkvara vastavalt seadme kasutuseesmärkidele. All toodu tarkvara võimalused erinevad võimekuse poolest. Täpsema ülevaate saamiseks vajutage lahendusele, et kuvada selle omadused.

Baastarkvara, mille abil saab teostada staatilisi mõõtmisi. Mõõteandmeid pole võimalik seadmesse salvestada ega elektrooniliselt eksportida seadmest. Mõõteandmete (keskmised väärtused, tipu väärtused ja nende suhe) analüüs toimub ainult seadme ekraanilt vahetult pärast mõõtmise teostamist.

Hind: tasuta (kaasneb seadmega)

Tarkvara, mille abil saab teostada staatilisi mõõtmisi. Mõõteandmeid on võimalik seadme 20 mälusõlme salvestada, kuid mõõteandmeid pole võimalik eksportida seadmest. Mõõteandmete (keskmised väärtused, tipu väärtused ja nende suhe) analüüs toimub ainult seadme ekraanilt.

Hind: 650 €+km.

Tarkvara, mille abil saab teostada staatilisi mõõtmisi. Mõõteandmeid on võimalik seadme 20 mälusõlme salvestada. Mõõteandmeid on võimalik eksportida seadmest arvutisse csv või xls failidena kasutades DataDump programmi. Mõõteandmete (keskmised väärtused, tipu väärtused ja nende suhe) analüüs on võimalik teostada arvutis vastavaid faili formaate avavates tabelarvutusprogrammides.

Hind: 1100 €+km.

Tarkvara, mille abil saab teostada staatilisi mõõtmisi. Mõõteandmeid on võimalik seadme 20 mälusõlme salvestada. Mõõteandmeid on võimalik eksportida seadmest arvutisse Ultranalysis Static programmi. Programm võimaldab koostada kontrollitavate seadmete nimistuid ning koostada kontrollringkäikude plaane. Lisaks toimub programmis mõõtetulemuste alarmeerimine ja vastava statistika kuvamine.

Hind: 1250 €+km.

Tarkvara, mille abil saab teostada staatilisi ja dünaamilisi mõõtmisi. Mõõteandmeid on võimalik seadme 20 mälusõlme salvestada. Mõõteandmeid on võimalik eksportida seadmest arvutisse csv või xls failidena kasutades DataDump programmi. Mõõteandmete ja ultraheli spektri analüüs toimub arvutis vastavaid faili formaate avavates tabelarvutusprogrammides.

Hind: 2000 €+km.

Tarkvara, mille abil saab teostada staatilisi ja dünaamilisi mõõtmisi. Mõõteandmeid on võimalik seadme 20 mälusõlme salvestada. Mõõteandmeid on võimalik eksportida seadmest arvutisse Ultranalysis Dynamic programmi. Programmi võimaldab koostada kontrollitavate seadmete nimistuid ning koostada kontrollringkäikude plaane. Lisaks toimub äppis mõõtetulemuste alarmide kuvamine. Täiendavalt on võimalik viia läbi ultraheli signaali analüüse vastavas tarkvara töökeskkonnas.

Hind: 2250 €+km.